\ בית העם גדרות • יזהר אשדות- מופע סולו אינטימי •
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים