\ בית העם גדרות • יום מחול מרוכז במתנ"ס יואב • מחול
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים